Strona główna


amfiteatrGminne Centrum Kultury jest animatorem życia kulturalnego gminy, kieruje swą bogatą ofertę nie tylko do mieszkańców, ale również do turystów. W amfiteatrze "Pod Wierzbą" organizuje szereg różnych plenerowych imprez m.in.: w Noc Świętojańską (czerwiec) - Wianki na Dunajcu, w drugi weekend lipca - "Jarmark Krościeński". Lipiec, sierpień -  lato Krościeńskie, w ostatni weekend lipca Biesiadę nad Dunajcem, w piątek po Bożym Ciele imprezę z okazji Międzynarodowego Spływu kajakowego na Dunajcu. Sezon turystyczny w gminie rozpoczyna Majówka, która odbywa się w dniach 1 - 3 maja. Oprócz wymienionych wyżej imprez stałych w każdy weekend lata zawsze coś ciekawego dzieje się w amfiteatrze. Organizowane są tu występy zespołów regionalnych, rozrywkowych, dyskoteki, degustacje potraw regionalnych, kiermasze prac twórców ludowych, występy zespołów z kraju i zagranicy. Również w amfiteatrze w Grywałdzie latem odbywają się festyny rodzinne.

W Galerii GCK można oglądać wystawy twórców nie tylko związanych z gminą, ale także z terenu całego kraju i z zagranicy. Na gości czeka również Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią gdzie jest możliwość skorzystania z internetu.

Zapraszamy na nową stronę ckipkroscienko.pl

Gminne Centrum Kultury
34-450 Krościenko n.D,
Rynek 32
tel. (0-18) 262-33-04

e-mail: biuro@gckkroscienko.pl